PROJEKT

Balkonger

Det finns många typer av betong-balkonger exempelvis , enskikts eller tvåskikt, utkragande eller indragna.

I det här fallet är det stålramsbalkonger med karbonatiserad betong, dåliga täckskikt och stora rostangrepp på balkarna.

Här fanns det inget annat att göra än att bila ned betongen i sin helhet, förstärka balkarna, blästra och rostskyddsmåla för att slutligen gjuta om balkongen som en enskiktsbalkong.

Garage, P-däck

2 plans garage på Drakenbergsgatan i Stockholm ca 15 000 m² med stora skador på betonggolv, pelare och väggar.

Till all betongsanering användes vattenbilning, armering kompletterades och ny betong gjöts.

Ytskydd bestod av karbonatiseringshämmande färg på tak, väggar och pelare, på golven installerades ett halkskyddat härdplastgolv av polyuretan.

Projekt 

Vattentätning

© 2020 Tecab Byggkonsult AB